תקנון אתר

מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל,
בכל תשלום שהוא, יקבל הלקוח את המוצר/השירות אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים
המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.

קיבל ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר / שירות כלשהוא באתר ומסיבה כלשהיא לא היה
זיכוי מלא אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה.
הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה.

הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 30 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו
חזרה (בתנאי שהמוצר נשלח באריזתו במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש), בית העסק
יהיה רשאי לקזז עד 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם, מסכום העסקה המקורי,
אלא אם כן הסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהוא במוצר פיזי. לגבי קורסים בית העסק יהיה רשאי לקזז דמי רישום בגובה 5% מסכום הכולל של הקורס שבוטל, או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם.

ביטול קורסים לאחר תקופת האחריות

בכל אופן ומבלי לגרוע בדבר מהכתוב לעיל לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בעבור קורס לאחר 30 יום מיום תחילת הקורס בפועל.

משלוחים

בית העסק אינו מחוייב לזכות את הלקוח בגין הוצאות משלוח המוצר חזרה, ובית העסק לא
יחייב את הלקוח בגין כל הוצאות משלוח חוזר.

הגבלת פרטיות

חברת מכללת תוצאות מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח ואת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לצד ג.

הגבלת אחריות

בעת ההרשמה נשלח לתלמיד/סטודנט מייל אישור על הירשמותו לקורס. דפי התשלום מאובטחים ובכל רכישה הלקוח מאשר את התקנון הזה.